About

Kierkegaard in Process is a Søren Kierkegaard Student Journal, based at the University of Copenhagen. This journal offers a platform for undergraduate and graduate students to submit their own research on Kierkegaard. We are looking for high quality submissions on a range of topics. We will consider, for example, critical and reflective essays on Kierkegaard’s concepts, Kierkegaard’s relationship and engagement with other thinkers, speculative and interpretative essays, and reviews on recently published books on Kierkegaard, etc. If you are a student and you have written a paper on Kierkegaard, we will consider it.

Kierkegaard in “process” emphasises the thought that one is never finished with the existential project Kierkegaard is communicating and importantly, also that our student contributors are underway with academia, not fully accomplished scholars. Kierkegaard in Process further embodies both the thought that everyone is a continuous student of life and that we as philosophy students are also students of Kierkegaard.

At Kierkegaard in Process we wish to emphasize a reading of Kierkegaard that regards religiosity as an inseparable part of the authorship, but not as a Christian apologetic.

We believe Kierkegaard’s value is not only limited to the sphere of philosophy and theology, but also literature due to his characteristic style of writing and invaluable existential insights.


Kierkegaard in Process er et Søren Kierkegaard studentertidsskrift, grundlagt på  Københavns Universitet. Tidsskriftet tilbyder en udgivelsesplatform for bachelor-, master- og ph.d.-studerende. Vi ønsker at udgive bidrag af høj kvalitet indenfor mange aspekter af Kierkegaardforskning, det være sig eksempelvis kritiske og refleksive essays om Kierkegaards begreber, hans forhold til andre tænkere, spekulative og fortolkende essays samt anmeldelser af nye bøger om Kierkegaard – hvis du er studerende og har skrevet en tekst om Kierkegaard, vil vi tage dit bidrag i betragtning!

Kierkegaard in “process” fremhæver dels den tanke, at vi som læsere aldrig bliver færdig med det eksistentielle projekt, som Kierkegaards tekster kommunikerer, dels at den studerende er i gang med deres akademiske udvikling og ikke er etablerede forskere.

Redaktionen på Kierkegaard in Process ønsker at profilere en læsning af Kierkegaard, der anser religiøsitet som en uadskillelig del af forfatterskabet, men ikke som en kristen apologet.

Vi mener, at Kierkegaards tænkning ikke alene bidrager til filosofi og teologi, men også besidder en stor litterær værdi i kraft af karakteristiske skrivestil og uvurderlige eksistentielle indsigter