Editorial Team

Founders:

Barney Riggs is currently working on a Ph.D. in Philosophy at the University of Sheffield. His research explores Kierkegaard’s concept of busyness. He received his MA in Philosophy from the University of Copenhagen (2017), and his BA in Philosophy from the University of the West of England, Bristol (2014).

Amanda Houmark has a MA in Philosophy from the University of Copenhagen. She has a BA in Philosophy from the University of Copenhagen and University of Warwick. Amanda wrote her thesis on the connection between Kierkegaard’s concepts of love and anxiety as a means of understanding the existential dialectics in his theory of subjectivity. Amanda worked at the Søren Kierkegaard Research Center and the Faculty of Theology, University of Copenhagen from 2015-2018 as Research Assistant and Student Assistant.

Assistant Editors:

Lykke Bonde Melone 

Lykke Bonde Melone has a BA in Philosophy from Colorado College (2017). She wrote her thesis on logic’s dependency on love using the writings of Søren Kierkegaard and Fyodor Dostoevsky (see Kierkegaard in Process, Vol. 3). After graduating, Lykke taught IB Philosophy at an international high school in Armenia. She currently lives in Southern Denmark, where she teaches a myriad of subjects at a grade school and leads the school’s Philosophy Club.

Academic Advisers:

René Rosfort is Associate Professor at the Søren Kierkegaard Research Centre, University of Copenhagen. His primary fields of research include psychopathology, ethics, naturalism, hermeneutical phenomenology, philosophy of emotion, Kant, Kierkegaard, and Ricoeur. He is currently involved in research involving Kierkegaard, Kant, psychopathology, philosophy of existence, imagination, naturalism and ethics.

Alison Assiter is Professor of Feminist Theory at the University of the West of England, Bristol. Alison’s research covers areas of feminist theory and political philosophy. She has also written countless articles and books on Kierkegaard, and Kant; most recently, Kierkegaard, Eve and Metaphors of Birth (Rowman & Littlefield, 2015).

Maria J. Binetti is a researcher at the University of Buenos Aires and the National Council for Scientific and Technical Research, Argentina. Binetti’s research has been focused on Kierkegaard’s thought, absolute Idealism, and most recently, feminist philosophy. She is a translator of Kierkegaard into Spanish, and has written several articles and books on Kierkegaard; the most recent of which is El idealismo de Kierkegaard (Universidad Iberoamericana, 2016).

Joakim Garff is Director of the Kierkegaard Research Center and Associate Professor at the Department for Systematic Theology at the University of Copenhagen. His primary fields of research include aesthetics, hermeneutics, Kierkegaard studies, the Danish Golden Age and biography. Joakim is currently working on the concept of Bildung with the project Nisus Formativus.

Jon Stewart (dr. habil. phil. et theol.) is a fellow at the Institute of Philosophy at the Slovak Academy of Sciences. He has written extensively on Kierkegaard’s relation to the Danish Golden Age and German philosophy. He is the editor of Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Texts from Golden Age Denmark, Danish Golden Age Studies and is the co-editor of the Kierkegaard Studies Yearbook and Kierkegaard Studies Monograph Series.

 


Grundlæggere:

Barney Riggs er PhD-stipendiat i Filosofi ved University of Sheffield. Hans forskning undersøger Kierkegaards koncept af travlhed. Barney er cand.mag i Filosofi fra Københavns Universitet (2017) og bachelor i filosofi fra University of the West of England, Briston (2014).

Amanda Houmark er cand.mag i Filosofi ved Københavns Universitet, kombineret med fag på Teologi. Hun har en bachelor i Filosofi fra Københavns Universitet og University of Warwick. Amanda skrev sit speciale om forbindelsen mellem Kierkegaards forståelse af kærlighed og angst, som en indfaldsvinkel til at skærpe den eksistentielle dialektik indeholdt i hans subjektivitetsteori. Amanda har arbejdet på Søren Kierkegaard Forskningscenteret og Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet fra 2015-2018 som Videnskabelig Assistent og studentermedhjælper.

Akademiske vejledere:

René Rosfort er lektor ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret og Afdeling for Systematisk Teologi ved Københavns Universitet. Hans primære forskningsområder ligger indenfor psykopatologi, etik, naturalisme, hermeneutisk fænomenologi, filosofisk følelsesteori, Kant, Kierkegaard og Ricoeur.

Alison Assiter er professor i feministisk teori ved University of the West of England, Bristol. Alisons forskningsområder indbefatter feministisk teori og politisk filosofi. Hun har skrevet adskillige artikler og bøger om Kierkegaard, Kant, mest nyligt: Kierkegaard, Eve and Metaphors of Birth (Rowman & Littlefield, 2015).

Maria J. Binetti er forsker ved University of Buenos Aires og det Nationale Råd for Videnskabelig og Teknisk Forskning, Argentina. Marias forskning har været fokuseret på Kierkegaards tænkning, absolut idealisme og mest nyligt feministisk filosofi. Maria har oversat Kierkegaard til spansk og har skrevet adskillige artikler og bøger om Kierkegaard, den nyeste værende El idealismo de Kierkegaard (Universidad Iberoamericana, 2016)

Joakim Garff er konstitueret leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret og lektor ved Afdeling for Systematisk Teologi på Københavns Universitet. Joakims primære forskningsområder ligger indenfor æstetik, hermeneutik, Kierkegaardstudier, dansk guldalder og biografi. For tiden arbejder Joakim særligt med dannelse og identitetsdannelse.

Jon Stewart (dr. habil. phil. et theol.) er fellow ved Institute of Philosophy ved Slovak Academy of Sciences. Han har skrevet udbredt om Kierkegaards forhold til den danske Guldalder og tysk idealisme. Han er redaktør for Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Texts from Golden Age Denmark, Danish Golden Age Studies og co-redaktør for Kierkegaard Studies Yearbook og Kierkegaard Studies Monograph Series.